Disclaimer

Om het risico te minimaliseren dat we inbreuk plegen op enig copyright van de door ons opgenomen spelletjes hebben we een aantal maatregelen genomen. Middels deze pagina willen we onze gebruikers, of eenieder die hier belang aan hecht, hiervan op de hoogte stellen.

We hebben voor het plaatsen van een aantal spelletjes toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons bekende copyright houders. Een aanzienlijk aantal spelletjes mogen zonder enige (rand)voorwaarden op internetsites geplaatst worden, voor een aantal hebben we geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we door algemeen gebruik op het internet deze informatie niet (meer) achterhalen.

Sommige spelletjes mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in achtname van een aantal randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarden wordt, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, door blubbie.com voldaan.

We veranderen niets aan de source code van de spelletjes. Vermeldingen van bijvoorbeeld credithouders, merknamen, of verwijzingen naar websites blijven ongewijzigd. Voor een aantal spelletjes wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde deep linking techniek. Hierbij linken we naar het internetadres waar de orginele spelletjes code zich bevindt en wordt de spelletjes code (FLASH of SHOCKWAVE) NIET gekopieerd naar de blubbie.com server. We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden is (zie artikelen over (deep)linking). We worden tevens gesterkt in deze opvatting door het feit dat deze techniek door zeer veel andere internetsites wordt toegepast.

De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kan via een e-mail aan blubbie.com. Indien uw bezwaar redelijk cq begrijpelijk is zal het betreffende spelletje z.s.m. worden verwijderd van blubbie.com. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.

Click here to close window.